Dienen

Inloopspreekuur

Wie een pastoraal gesprek wil, kan terecht bij het inloopspreekuur op vrijdag van 12.00–13.30 uur in de kapel van de Oude Kerk (toeristeningang). Stadspredikant René Strengholt biedt dan graag een luisterend oor. Als u even moet wachten omdat er al een gesprek gaande is, kunt u rustig een kop koffie of thee nemen.

Open Maaltijden

In verschillende wijken van Delft kan men terecht voor een open maaltijd, een gastvrije en informele manier om elkaar te ontmoeten. Soms in een wijkkerkgebouw, ook in diaconaal inloopcentrum De Jessehof. En in het dicht tegen het centrum aangelegen buurthuis De Wending (Raamstraat). Hier is men elke woensdag van 17.45-19.30 uur welkom om tegen een kleine vergoeding te komen genieten van een luxe driegangen diner.