Oproep | Denkers en doeners voor Lichtjesavond

11-07-2024

Al meer dan twintig jaar doet de Oude Kerk (en vaak ook de Nieuwe Kerk) mee aan Lichtjesavond. De kerken zijn dan gratis toegankelijk. In de Oude Kerk, in het zitgedeelte, zijn optredens van koren, in de wandelgangen staan stands, een knutseltafel, een koffiehoek en 'interactieve' plekken waar bezoekers een wens of gebed kunnen opschrijven, of een kaarsje kunnen aansteken. 

Voor de organisatie van Lichtjesavond Oude Kerk zoeken we minstens twee nieuwe teamleden.

Het leuke van het organiseren van Lichtjesavond is dat je een missionair event neerzet, voor de hele stad. Dat je manieren zoekt om de kerstboodschap onder de aandacht te brengen van het publiek en dat je samenwerkt in een team met ervaren teamleden en een duidelijk draaiboek. De taken worden onderling verdeeld, rekening houdend met ieders interesse. Het kost je vier vergaderingen in de maanden
september tot december, met de daaruit volgende actiepunten, en natuurlijk Lichtjesavond zelf.
Voor vragen en opgave: René Strengholt (E: rene.strengholt@gmail.com, T: 06 1700 8025).


We zoeken mensen voor:
> Het uitdenken van de activiteiten in de wandelgangen (knutseltafel, interactieve mogelijkheden voor bezoekers) en die praktisch uitwerken en voorbereiden;
> Contact met koren en ‘team licht-en-geluid’ voor de optredens, podium regelen
> Werving en indeling vrijwilligers;
> Publiciteit, via algemene publiciteit van het evenement;
> Contact met het beheer van de Oude Kerk en met de eventorganisatie van Lichtjesavond;
> Op de dag zelf: coördinatie, aansturing vrijwilligers, incl. de opbouw overdag en het opruimen na afloop;
> Coördineren van transport van materialen, vooraf op maandag, na afloop op woensdag.