Gebed van de Week (22 mei 2020)

2020-05-25

Gebed voor en door de kerken in Nederland

Het is een bekende traditie binnen veel kerken om in de periode tussen Hemelvaart (21 mei 2020) en Pinksteren (31 mei 2020) tien dagen lang eenzelfde gebed te bidden. Enkele betrokkenen bij de Alphacursus – een cursus die in het hele land wordt gegeven voor mensen die willen kennismaken met het christelijk geloof – hebben daarom voor deze dagen in deze bijzondere tijd een gebed geformuleerd. Een gebed voor de eenheid van de kerken, voor de evangelisatie in ons land en voor de transformatie van de samenleving.

Vader, schepper van hemel en aarde. U bent liefdevol, trouw en genadig. Jezus, alle macht in de hemel en op aarde is aan U gegeven. Wij, als gelovigen, zijn uw kerk waarvan uzelf het hoofd bent. U laat nooit los wat uw hand begonnen is.

Heer Jezus Christus, wij bidden u eensgezind en vurig voor de kerken in Nederland. Maak ons wie we zijn: brengers van hoop in de tijd en wereld waarin we leven.

Maak ons één, zoals de Vader en U één zijn. Help ons elkaar te vergeven, elkaar te versterken en elkaar te dienen. Geef ons wijsheid en inzicht en help ons te begrijpen wat U wilt.

 Maak ons geduldig en vol goedheid. Geeft dat wij geen jaloezie, ijdel vertoon en zelfgenoegzaamheid kennen. Geef dat wij niet grof en zelfzuchtig zijn en ons niet boos laten maken, maar verdraagzaam zijn. Heer, we bidden dat wij ons niet verheugen over onrecht, maar vreugde vinden in de waarheid.

 Kom, o Heilige Geest van God, wij wachten op U. Vul ons met kracht en maak ons vol van geloof zodat Jezus in onze harten is en wij leven vanuit uw liefde. Laat vanuit die liefde uw kerk groeien en bloeien. Kom Heer Jezus, wij nodigen U uit om ieder van ons te vullen met uw Geest.

 Wij bidden voor alle mensen die uw liefde nog niet kennen. Laat hen zien, Heer, dat U hen liefhebt, dat uw hart naar hen uitgaat. En maak ons als kerken tot getuigen van uw onvoorwaardelijke liefde. Juist nu eenzaamheid en angst velen raken. Maak ons tot zegen voor onze omgeving zodat die verder tot bloei komt.

 U komt alle eer toe voor altijd en eeuwig.

Door Christus, onze Heer,

Amen.