Vertrouwenspersonen

De Protestantse Gemeente Delft wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Je veilig voelen is een basisbehoefte en daarmee ook een basisrecht. Dat betekent dat wij elkaar met respect behandelen en dat mensen geen misbruik maken van hun positie. Soms gaat het toch mis, of voelt iemand zich niet prettig in een bepaalde situatie. In die gevallen kunnen gemeenteleden met hun vragen, vermoedens en meldingen terecht bij de vertrouwenspersonen. Zij kunnen iemand bijstaan in gesprekken met anderen en eventueel doorverwijzen naar hulp.

Beleid en meldprotocol
Het beleid rondom de ‘veilige gemeente’ is door de Algemene Kerkenraad vastgelegd in een Beleidsplan. De taken en het profiel van de vertrouwenspersonen zijn hierin vastgelegd. Er is ook een meldprotocol dat aangeeft in welke situaties u een vertrouwenspersoon kunt benaderen. Alles wat u met een vertrouwenspersoon deelt, blijft strikt vertrouwelijk.

Voorlichting en preventie
Voorlichting en preventie zijn belangrijk binnen een veilige gemeente. Daarom geldt voor alle beroepskrachten, kerkenraadsleden en vrijwilligers met een leidinggevende en/of verzorgende taak een gedragscode. Deze wordt door hen ondertekend en/of nadrukkelijk met hen besproken. Meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan op www.smpr.nl of op www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/

Contact:
De vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente Delft zijn Max Mesman en Frieda Spanjersberg.
E: vertrouwenspersoon@pgdelft.nl