Kerkelijk Bureau

Op het Kerkelijk Bureau wordt onder andere de plaatselijke ledenadministratie van de Protestantse Gemeente te Delft bijgehouden. Bij geboorte, verhuizen, het sluiten van een huwelijk, scheiding, overlijden, dus bij wijzigingen die in de ledenadministratie dienen te worden aangebracht, ontvangt het Kerkelijk Bureau graag een bericht. 
Wilt u een verhuisbericht, met opgave van nieuw adres, bij voorkeur minstens een maand voor de verhuizing toezenden?

Voor de administratieve voorbereiding van de kerkelijke viering van een huwelijk dient contact opgenomen te worden met het Kerkelijk Bureau.

Contact

Bezoekadres: Marcuskerk Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH Delft
Tel. 015-2570298 
E-mail: info@pgdelft.nl
Open: ma-vrij 09.00-12.00 uur
Hoofd Kerkelijk Bureau: Jeanet Breas 
Medewerkers: Gerrie Dam, Tineke Keijzer, Bauke Zelle
E-mail voor het doorgeven van adreswijzigingen of andere persoonlijke wijzigingen: ledenadministratie@pgdelft.nl
U kunt ook het contactformulier gebruiken