Mattheus

Oog en hart voor elkaar en voor de stad

Actief, dienen en leren

De hervormde wijkgemeente Mattheüs is een actieve, dienende en lerende gemeente van Christus. God dienen en eren, Zijn Naam bekendmaken in navolging van Jezus, vormen belangrijke uitgangspunten. De gemeente wil er zijn voor elkaar én voor de samenleving; Boodschap en gemeenschap met elkaar verbinden.

De Bron

Elke zondag komt de gemeente twee keer samen, in eredienst en verdiepingsdienst. Deze diensten worden wisselend gehouden in de Marcuskerk (onze wijkkerk), de Oude en de Nieuwe Kerk. We leren er wie God is en wie Hij voor ons wil zijn. De Bijbel als het Woord van God is de Bron waaruit de gemeente put; ze weet zich tevens verbonden met de traditie van het gereformeerd belijden in de kerk.

Woord en daad verbinden

Meelevende leden van de wijkgemeente Mattheüs wonen zowel in als buiten de geografische wijk. Ze streven ernaar iets van Gods liefde te weerspiegelen, lief en leed met elkaar te delen, oog en hart te hebben voor de mensen om hen heen. Dat gebeurt binnen de kring van de wijkgemeente, maar ook in de samenleving waarin ze functioneren. Missionaire en diaconale activiteiten verbinden Woord en daad met elkaar, dichtbij en ver weg. Uitgezonden zendingsechtparen dienen elders in de wereld. In de wijkgemeente zijn missionaire werkers actief.

Bloeiend sociaal netwerk

Naast de samenkomsten op zondag is er een bloeiend sociaal netwerk, met een rijke schakering aan kinderclubs, (jeugd)verenigingen, Bijbelkringen en kinderkoor. Vrijwilligers kunnen op veel manieren hun talenten delen. Op zondag is er een kindernevendienst voor kinderen tot 8 jaar. Wijkpredikant en catecheseteams verzorgen wekelijks de vorming en toerusting van jongeren.

U bent van harte welkom!

Contact:

C: scriba: Jos Sinke 

T: 015-2611151
E: scriba@mattheus-delft.nl 
I: www.mattheus-delft.nl