Protestantse Gemeente te Delft

De Protestantse Gemeente te Delft is tot stand gekomen na de vereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Delft in september 2014.

De Protestantse Gemeente te Delft omvat zes wijkgemeenten en twee wijkgemeenten van bijzondere aard (WBA's). Onder de tab Wijkgemeenten treft u een korte introductie van deze acht gemeenten, mét hun verbindende en onderscheidende kenmerken.