College van Kerkrentmeesters

Taken en bevoegdheden

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse Gemeente Delft. Het College is de formele eigenaar van alle wijkkerken en pastorieën. Op centraal niveau is het College verantwoordelijk voor een aantal taken. Hierbij kan men denken aan:

  • Het onderhoud en beschikbaar stellen van de kerkelijke gebouwen, samen met de wijkraden van kerkrentmeesters.
  • De jaarlijkse begroting en jaarrekening opstellen.
  • Het financieel beleid vaststellen, samen met de Algemene Kerkenraad.
  • Geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding.
  • De exploitatie en verhuur van de kerkgebouwen.
  • De juridische vertegenwoordiging van de Protestantse Gemeente te Delft.

Samenstelling en werkwijze

Het College van Kerkrentmeesters is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten. Het College vergadert tien maal per jaar.
De voorzitter van het College is als adviseur verbonden aan de Algemene Kerkenraad. 

Contact

Voorzitter: Ton van Nieuwkoop
Secretaris: Henk Jansma e-mail: secretaris-cvk@pgdelft.nl

Het postadres van het College van Kerkrentmeesters is:
Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH Delft