Zingen, smeken, bidden met de Psalmen

Het deel uit de Bijbel dat ‘Psalmen’ wordt genoemd is eigenlijk een bloemlezing van religieuze lyriek uit het oude Israël. Er is geen aspect van het (geloofs)leven dat niet in de Psalmen aan de orde komt; er wordt gejuicht, gehuild, gehaat en de lof van God wordt gezongen. En al 3000 jaar lang worden deze liederen opnieuw op tekst gezet en van nieuwe melodieën voorzien. Ze weten nog steeds nieuwe componisten, dichters, gospel- en popgroepen, en singer-songwriters te inspireren. Op maandag 1 oktober is er een avond in de Nieuwe Kerk waarbij deze Psalmen centraal staan. Dominee Vroomans van de Protestantse Gemeente Delft zal enkele Psalmen voorlezen en er is orgelspel van Peter Verhoeks. Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij.