Woorden van Troost (15)

2020-06-26

Tijd om te klagen

In de coronacrisis leerde ik deze les van mijn leermeester Tom Wright: ‘dit is een tijd om te klagen’. Wat? Klagen? ‘Ik mag niet klagen’ zeggen we meestal.

Toch is de Bijbel een boek waarin heel veel wordt geklaagd. Er zijn klaagpsalmen, er is een heel boek met klachten: Klaagliederen. Veel grote leiders in de Bijbel beklaagden zich bij God. Ook Jezus richtte zich met klaagpsalmen tot zijn Vader in de hemel.

Halfleeg
Maar er zijn wel verschillende manieren van klagen. Er is klagen waar je moe van wordt. U kent ze wel, van die mensen voor wie het glas altijd halfleeg is. De ene keer klagen over de regen, de volgende week klagen over de hitte. Van die journalisten die bij een persconferentie over versoepelingen gelijk een vraag stellen over wat er nog niet mag. Van die mensen die klagen dat ze afstand houden nu niet meer leuk vinden en uit protest een groepsknuffel gaan houden. Van die Israëlieten in het Bijbelboek Exodus, die klagen over honger en dorst.

Bijbels klagen
Maar daarnaast is er blijkbaar een manier van klagen die wel vruchtbaar is. Zo klagen brengt je dichter bij God. Ook de Heilige Geest, die in ons woont, klaagt bij de Vader, schrijft de apostel Paulus. We mogen bij God klagen over de ellende die we als mensheid zelf veroorzaken, door onze omgang met exotische dieren in China. We mogen klagen over onze vliegtuigen, die weer door het luchtruim schieten alsof er geen crisis is geweest.

De coronatijd is nog niet voorbij. Hoe houden we het vol? Onze eigen kracht schiet tekort. Misschien is dit het moment om te groeien in Bijbels klagen.

Gebed
Hoe lang nog Heer? sterven mensen in eenzaamheid.
Hoe lang nog brengen tieners de dag door achter hun beeldscherm.
Hoe lang nog komen senioren hun huis niet uit.
Hoe lang nog Heer? komen mensen in landen ver weg om van de honger.
Hoe lang nog nemen de spanningen toe in wijken waar problemen zich opstapelen.
Hoe lang nog voor er een vaccin is gevonden?

Waarom, Heer?
Waarom is dit virus over ons gekomen?
Waarom greep U niet in?
Waarom grijpen wij niet in?
Waarom komen wij niet tot inkeer?

Hebt U ons verlaten, houdt u zich verborgen?
Hebben wij U verlaten, hebben wij ons voor U verborgen?

Hoor ons, zie ons, geef antwoord op ons gebed.

Zie het zuchten van Uw schepping,
Hoor het klagen van Uw Geest,
Wees opmerkzaam op het mee-lijden van Uw Zoon.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Robert Stigter, dominee van PKN Kerk Delfgauw