Werkende laptops gezocht!

De Protestantse Gemeente Delft is via de Stichting EJO Burundi betrokken bij een onderwijsproject in Burundi. Om dit onderwijs voor de kinderen daar op niveau te houden en aan te laten sluiten bij de moderne tijd, worden er nu oude, maar goed werkende laptops gezocht. Vóór eind februari, om tijdig en gratis te kunnen worden verzonden.

Burundi is één van de armste landen in Centraal Afrika. Het heeft jarenlang geleden onder staatsgrepen, conflicten en genocide. Onder andere zorg- en onderwijssystemen waren compleet vernietigd. Intussen is er aan de opbouw begonnen en staat ook het onderwijs geheel in het teken van vrede en verzoening. Samen met lokale partnerorganisaties probeert EJO Burundi dit onderwijs vorm te geven. Meer weten? Laptops over? Kijk voor de contactgegevens op www.ejoburundi.nl.