Week van Gebed: blijf in Mijn liefde!

2021-01-15

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor Eenheid van christenen in 2021. Deze jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17-24 januari. Christenen in de hele wereld komen dan samen om te bidden voor eenheid, in de eigen stad en buurt en in de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Zwitserland. De Protestantse Gemeente Delft houdt net als voorgaande jaren samen met de andere Delftse kerken deze week elke avond een gebedsdienst. Online natuurlijk. Maar iedereen die wil meebidden is van harte welkom.

 De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema #blijfinmijnliefde. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op de website (W: www.weekvangebed.nl).

 Vrucht dragen

Het materiaal van de gebedsweek is voorbereid door de zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland. Deze gemeenschap wijdt zich al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed. Met de oproep #blijfinmijnliefde uit het evangelie van Johannes wijzen zij op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Daar bidden we om in de week van gebed, maar door samen te komen vanuit verschillende kerken laten we ook iets zien van die eenheid. In Delft kiezen we daarom al ruim 10 jaar voor gebedssamenkomsten die iedere dag voorbereid worden door andere kerken. Elke kerk brengt daarbij iets in van de eigen traditie en cultuur. Zo laten we iets zien van de veelkleurigheid van het lichaam van Christus in onze stad.

 Vieringen in Delft

Iedere dag van de week van 17-24 januari zijn er interkerkelijke gebedssamenkomsten in Delft. Alle diensten beginnen om 19.30 uur, behalve die op de zondagen.

Zondag 17 januari | RK Sacramentskerk, PGD Immanuel

Maandag 18 januari | PGD Vierhoven, PGD Mattheus, RK Adelbertparochie

Dinsdag 19 januari | RK Raamstraatparochie, PGD Hof van Delft, ABC Kerk Delft

Woensdag 20 januari | Vrijzinnig Delft, PGD Binnenstad-Vrijenban, Oud-Katholieke Kerk, Ev. Lutherse Gemeente, PGD Maranatha

Donderdag 21 januari | Ev. Gemeente Morgenstond, Vergadering van Gelovigen

Vrijdag 22 januari | Engelstalig: ICF Delft, Redeemer Int. Church, RCCG Mount Zion

Zaterdag 23 januari | Engelstalig: ICF Delft, Redeemer Int. Church, RCCG Mount Zion

Zondag 24 januari | Slotviering onder auspiciën van de Raad van Kerken (NB aanvang 18.30 uur!)

 

Alle vieringen worden gestreamd. De links vindt u op de website van de Delftse Raad van Kerken (W: www.raadvankerkendelft.nl).