Waar is God?

2019-06-02

Waar is God? Die vraag is van alle tijden en van alle mensen.

Al in de Bijbel klinkt die vraag. Eén van de liederen uit de Bijbel, Psalm 23, geeft daar een antwoord op. In het beeld van een goede herder. Deze herder leidt ons naar mooie weiden, maar ook door donkere dalen. Als het tegenzit, óf juist mee, als je somber bent óf als je geniet van het leven – God is erbij. Die gedachte staat centraal in de zoekdienst van zondag 2 juni. Elke eerste zondag van de maand organiseert de Protestantse Gemeente Delft zo’n zoekdienst, laagdrempelig voor mensen die niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan, maar nog wel ‘zoeken’. We luisteren naar liederen, een Bijbelgedeelte en een overdenking. De zoekdienst is in de doopkapel van de Oude Kerk en begint om 13.00 uur, maar om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Welkom!