Waar doe ik het voor?

2019-07-04

Zoekdienst eens in de maand

De vraag is van alle tijden en mensen: ‘Waar doe ik het eigenlijk voor’? Zelfs in de Bijbel komt deze vraag al aan bod. Terwijl de Bijbel ook zegt dat je niets voor niets doet en alles een blijvende waarde heeft… Tegenstelling of aanvulling? Het antwoord hierop zoeken we in de Zoekdienst van zondag 7 juli. Elke eerste zondag van de maand organiseert de Protestantse Gemeente Delft zo’n Zoekdienst. Laagdrempelig voor mensen die niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan, maar nog wel ‘zoeken’. De vorm is losjes, met liederen, een Bijbelgedeelte en een praatje. De dienst is om 13.00 uur in de doopkapel van de Oude Kerk, maar om 12.30 uur staan er al broodjes klaar. Welkom! 

Elke eerste zondag van de maand | 13.00 uur | Oude Kerk