Unaniem besluit | Fusie met Lutheranen

07-04-2024

Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad en het proces duurde langer dan verwacht, maar in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 18 april viel dan toch het unanieme besluit: de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Protestantse Gemeente Delft gaan samen verder.

Voor het zover was moest aan een aantal formaliteiten worden voldaan, documenten worden opgesteld, kopieën van notulen gemaakt en ondertekend en nóg een gemeentebijeenkomst worden gehouden om de PGD-leden te ‘horen’. Dat was al eerder gebeurd, maar de notaris die het officiële samengaan vastlegt, hield vast aan een tweede sessie. Die was voorafgaand aan de AK-vergadering. Daar kwam één gemeentelid op af en na vragen en uitleg, bleken er geen obstakels meer.

Feit per 1 juni

Ruim een uur later werd het besluit genomen en heette voorzitter Bram Gille de lutheranen hartelijk welkom binnen de PGD. Het breed moderamen van de classis Zuid-Holland Zuid is inmiddels akkoord gegaan met dit besluit, de notaris gaat het nog officieel vastleggen en dan is het samengaan op 1 juni een feit. De lutheranen worden dan overgeschreven naar wijkgemeente Hof van Delft, tenzij men aangeeft elders te willen meeleven. Binnen Hof van Delft zijn al plannen om regelmatig aandacht te besteden aan de lutherse spiritualiteit. Zo wordt aan twee van de fusie-voorwaarden voldaan. De Lutherse Kerk aan het Noordeinde is ondergebracht in een stichting, waardoor ook dat geen belemmering voor het samengaan was.

Op zondag 2 juni wordt het samengaan gevierd, in een feestelijke dienst in de Lutherse Kerk.