Thema Week van gebed is ‘Buitengewoon’

Week van gebed

Van 19-26 januari geven de Delftse kerken opnieuw samen invulling aan de internationale Week van gebed voor de eenheid van christenen. Bij alle diversiteit willen ze zo laten zien dat eenheid begint met elkaar ontmoeten voor het aangezicht van God, in het besef het van God te moeten hebben. Hij verbindt ons als christenen aan elkaar.

Van maandag tot en met zaterdag is er, telkens van 19.30-20.30 uur, een gebedsbijeenkomst in een andere kerk, georganiseerd door verschillende combinaties van kerken. Hierdoor komen verschillende tradities en stijlen bij elkaar; een mooie gelegenheid om elkaar als Delftse christenen te ontmoeten en iets van elkaars kerkelijke cultuur te ontdekken. De ene avond heeft de bijeenkomst meer het karakter van een vesper, de andere avond van een bidstond. In elke bijeenkomst bent u van harte welkom. De start is de gebruikelijke trioviering van de Rooms-Katholieke Sacramentskerk en de protestantse wijkgemeenten Immanuël en Delfgauw op zondag 19 januari om 10.00 uur in de Sacramentskerk (Nassaulaan). De afsluiting is een gezamenlijke vesper georganiseerd door de Delftse Raad van Kerken in de Maria van Jessekerk (Burgwal), op zondag 26 januari om 18.30 uur (zie ook schema).

‘Meer dan het gewone’

Het thema voor de internationale Week van gebed wordt elk jaar door christenen uit een ander land aangedragen, dit keer door de kerk op Malta. Het thema is ‘Buitengewoon’, geïnspireerd op Handelingen 28. Hier is te lezen (Hand. 27:18 – 28:10) hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Elk jaar op 10 februari wordt deze gebeurtenis door de christenen op Malta gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid; het daagt ons uit om te streven naar ‘meer dan het gewone’. Welkom!

Overzicht van de diensten

Zondag 19 jan
10.00 uur
Sacramentskerk
Nassaulaan 2
RK Sacramentskerk
PGD Immanuel
PKN Delfgauw
Maandag 20 jan
19.30 uur
Adelbertkerk
Minervaweg 7
PGD Vierhoven
PGD Mattheus
RK Adelbert
Dinsdag 21 jan
19.30 uur
Franciscus en Clarakerk Raamstraat 78 RK Raamstraat
PGD Hof van Delft
ABC Kerk Delft
Vrijzinnig Delft
Woensdag 22 jan
19.30 uur
Lutherse Kerk
Noordeinde 4
ELG
PGD Binnenstad-Vrijenban
Oud-Katholieke Kerk
Donderdag 23 jan
19.30 uur
Zuiderkerk
Achterom 46
Ev. Gem. Morgenstond
Vergadering van Gelovigen
Vrijdag 24 jan
19.30 uur
Het Boek
Sandinoweg 151
Chr. Geref. Kerk
Geref. Kerk Vrijgemaakt
Zaterdag 25 jan
19.30 uur
Nieuwe Kerk Engelstalig: ICF Delft
Redeemer Int. Church RCCG Mount Zion
Zondag 26 jan 18.30 uur Maria van Jessekerk
Burgwal 20
Raad van Kerken Delft, slotviering