Taizéviering: zó eenvoudig kan het zijn

17 maart

Op zondag 17 maart houdt de Protestantse Gemeente Delft een Taizé-viering in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat). Taizé-vieringen zijn genoemd naar de protestantse kloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé. De oprichter van deze kloostergemeenschap, broeder Roger, zei ooit dat geloven eigenlijk iets heel eenvoudigs is. Zó eenvoudig dat iedereen het zou kunnen aannemen. Iets van die eenvoud is te ervaren in deze Taizédiensten, waarin het vooral stil is. Na een korte Bijbellezing volgt een stilte van enkele minuten. Ook de Taizé-liederen zijn korte teksten en eenvoudige melodieën die vaak worden herhaald om ‘stil te worden’ vanbinnen. Daarnaast is er aandacht voor gebed. Dit alles in een kleine, intieme kerkzaal met gedempte verlichting en brandende kaarsen. De deuren van de Vierhovenkerk zijn om 16.30 uur open.