Taizéviering over liefde

Vierhovenkerk 16:30

Gods liefde voor de mensen en onze liefde voor elkaar. Dat is het thema van de Taizé-viering van de Protestantse Gemeente Delft op zondag 20 januari in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat). Taizé-vieringen zijn genoemd naar de protestantse kloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé. In deze diensten is het vooral stil. Na een korte Bijbellezing volgt een stilte van enkele minuten. Ook de Taizé-liederen zijn korte teksten en eenvoudige melodieën die vaak worden herhaald om ‘stil te worden’ vanbinnen. Daarnaast is er aandacht voor gebed. Dit alles in een kleine, intieme kerkzaal met gedempte verlichting en brandende kaarsen. De deuren van de Vierhovenkerk zijn om 16.00 uur open.