Symposium Waardig ouder worden

2020-02-20

‘Oproep om de handen ineen te slaan!’

Tegen 2024 zal ruim 30 procent van de bevolking 65-plus zijn. In veel artikelen die over deze voorspelling verschijnen, worden ouderen als een probleem gepresenteerd. Een haast onbetaalbare kostenpost. Aftakeling en zorg staan centraal in het beeld dat van ouderen wordt geschetst. Enkele jaren geleden nam D66 het initiatief voor de wet Voltooid Leven, die het mogelijk moet maken voor ouderen om – hoewel gezond – hulp te krijgen bij actieve levensbeëindiging. In reactie op deze ontwikkelingen is door de ChristenUnie, omroep Max en de ouderenbonden in 2017 het initiatief genomen om het manifest ‘Waardig ouder worden’ op te stellen. In dit manifest wordt aangegeven wat er nodig is om waardig ouder te worden.

De Sociëteit van de Vierhovenkerk vindt dit een belangrijk thema en organiseert daarom op dinsdag 3 maart van 13.00 tot 16.30 uur het Symposium Waardig ouder worden in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat). Het is belangrijk dat het huidige maatschappelijke beeld van ouderen verandert. Ouderen doen ertoe en horen erbij. Ze zijn van cruciaal belang voor de samenleving. Ze passen op de kleinkinderen en doen veel vrijwilligerswerk. Nu wordt er nog te vaak een paternalistische invalshoek gekozen, we moeten goed voor de ouderen zorgen. Men praat over ouderen en niet met ouderen.

Aanknopingspunten
Hanna Laceuille, docent van de universiteit voor Humanistiek zegt daar het volgende over: ‘Ouderdom is een eigenstandig stadium in een levenslang proces van ‘worden wie je bent’. Essentieel is dat in dit leerproces existentiële kwetsbaarheid niet hoeft te worden ontkend, maar dat onze ervaringen hiermee onderdeel gaan uitmaken van wie we zijn. Recepten voor zo'n leerproces zijn allicht minder makkelijk te formuleren dan 'blijf bewegen' of 'neem een hond'. Maar filosofische en levensbeschouwelijke tradities bieden hiervoor wel degelijk aanknopingspunten.’

Opdracht
Het belangrijkste recept lijkt ons het in gesprek gaan met elkaar, er zijn voor de ander. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Durf een druppel te zijn! Vele druppels maken samen een stroom. Uit het onderzoek, op initiatief van het kabinet, van de commissie Van Wijngaarden naar voltooid leven blijkt dat de kwetsbaarheid van ouderen ligt op het vlak van eenzaamheid, geldproblemen en ontoereikende zorg. Het gaat in feite dus niet om onomkeerbare zaken, zoals bij ernstige ziekte. In een zorgzame samenleving en in echte ontmoetingen zouden we veel van die kwetsbaarheid moeten kunnen wegnemen. Daar ligt ook de opdracht voor kerken en andere maatschappelijke organisaties.

Handen ineen
Tijdens het symposium ‘Waardig ouder worden’ stellen we ons daarom de volgende vragen: ´Wat is er nodig om waardig ouder te worden? Wat hebben we in Delft al goed geregeld en waar moeten we nog mee aan de slag?’ Tijdens het symposium willen we daarover met elkaar in gesprek gaan. We ontvangen graag ouderen, mantelzorgers, vertegenwoordigers van zorginstellingen, politici, wijkverpleegkundigen en kerkelijk medewerkers. Op die manier willen we er een levendig symposium van maken dat hopelijk leidt tot een oproep aan maatschappelijke partijen om de handen ineen te slaan voor waardig ouder worden in Delft.

Programma Symposium Waardig ouder worden
13.00 uur         Inloop. Bezoekers maken keuze voor een workshop
13.30 uur         Opening, door ds. Marco Visser (wijkgemeente Vierhoven) en dagvoorzitter Bram Gille (voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Delft)
13.40 uur         Toespraak Wim van Minnen (lid van de Raad van Ouderen op voordracht van de KBO-PCOB)
14.00 uur         Gesprek op podium en met zaal met Wim van Minnen, huisarts Nelie van Oosterom en ds. Shoshanne Vroomans
14.45 uur         Naar de workshop
15.00 uur         Workshops

  1. Mantelzorg, Sonja Koelewijn (Delft voor elkaar)
  2. Leefstijl, Else Penning (geriater RGG)
  3. Sociaal leven & Zingeving, Anita van Velzen (kerkelijk buurtwerker) en Arianne Lodder (ouderennetwerker)
  4. Alternatieve woonvormen, Katja Rusinovic (senior onderzoeker Haagse Hogeschool) en Ben Noorlander
  5. Ouderen & Inkomen, Peter Janssen (sociaal werker Participe) en Nicolette Brinksma

16.00 uur         Plenaire afsluiting met o.a. reactie van wethouder Karin Schrederhof
16.30 uur         Afronding