Stil staan in Stille Week

Al eeuwenlang is de week vóór het christelijke Paasfeest een bijzondere week. In zowel de protestantse als in de Rooms-katholieke traditie. In deze week proberen christenen ‘stil te staan’ bij het lijden en sterven van Jezus en de betekenis daarvan. De week begint op Palmzondag (14 april) en eindigt met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (20 april). Dan volgt het Paasfeest (21-22 april), waarop we vieren dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het leven verder mag gaan. Alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Delft houden in deze Stille of Goede Week elke avond een vesper; van maandag tot en met zaterdag. Dit is een eeuwenlange christelijke traditie. Een vesper is een avondgebed met een korte overdenking en een enkel lied en soms koorzang. Het is een intense manier om de betekenis van de gebeurtenissen van 2000 jaar geleden te overdenken. Het volledige overzicht van alle vespers en kerkdiensten tot en met Pasen is te vinden op www.pgdelft.nl. Er is er altijd één in de buurt!