Stadsdiakonaat bestaat 50 jaar!

2021-06-03

Stadsdiakonaat bestaat 50 jaar!

Het Interkerkelijk Stadsdiakonaat viert dit jaar het 50-jarig bestaan. ‘Bij het Interkerkelijk Stadsdiakonaat doen we niet hoogdravend over ons werk,’ schrijven ze op hun website. ‘Een luisterend oor, een uitgestoken hand vormen vaak een troost voor mensen die, om wat voor reden dan ook, een geïsoleerd leven leiden.’

Lees verder hier