Samen sterker: Eerste Diaconale Dag Delft

2019-07-06

Hoe ondersteunen we als kerk de kwetsbaren in onze leefomgeving.

Hoe kunnen we als kerk van betekenis zijn voor ouderen in onze buurt, voor de jeugd in onze buurt, voor onze buurt in het algemeen en voor het milieu om ons heen? Dat zijn vragen die spelen binnen een diaconie. Dat is het onderdeel van de kerk dat zich bezighoudt met praktische ondersteuning van kwetsbare mensen en van onze leefomgeving. Rond deze vragen organiseert de Protestantse Gemeente Delft op zaterdag 6 juli de Eerste Diaconale Dag, vol workshops en lezingen. De dag wordt afgesloten met de actie: 60 dagen zonder plastic. Iedereen die als diaken, lid van een kerk of anderszins met deze vragen aan de slag wil, is van harte uitgenodigd! Om 12.30 uur in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2).

Programma:

12.30 uur: inloop & markt rond rentmeesterschap

13.30 uur: welkom

13.40 uur: zang & muziek

14.50 uur: Tom Kroon spreekt over kernwaarden, duurzaamheid, wederkerigheid en samen delen

PAUZE & markt

14.35 uur: eerste ronde workshops

Kerk in de Buurt: Mist de buurt het als er geen kerk meer is? Kunnen we meer samenwerken? door Arianne Lodder, ouderennetwerker van de Protestantse Gemeente Delft. Over netwerk en samenwerking rondom ouderen.

Goed rentmeesterschap door Alfred Slump over dagelijkse keuzes bij het boodschappen doen.

Jeugddiaconaat over Project Seven+ uit Dordrecht, waar jongeren de 7 werken van Barmhartigheid in de dagelijkse praktijk brengen.

PAUZE & markt

15.45 uur: tweede ronde workshops met dezelfde 3 workshops

16.45 uur: plenaire afsluiting

17.30 uur: borrel & BBQ

Kosten en aanmelden:

De dag en BBQ zijn gratis toegankelijk.

Aanmelden (met name met het oog op de BBQ) kan via info@diaconie-delft.nl.