Samen één, samen sterk

De Protestantse Gemeente Delft (PGD) hoort bij de Protestantse Kerken in Nederland. Deze PKN is in 2004 ontstaan vanuit een fusie tussen de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk; drie protestantse kerken die in geloofsbeleving dicht bij elkaar liggen. Elke stad mocht daarna zijn eigen tempo bepalen voor de fusie van de lokale kerken. In Delft was deze fusie nog niet volledig. Tot voor kort bleef de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG), met hun mooie kerkje aan het Noordeinde 4, zelfstandig. Wel was er op allerlei gebieden nauwe samenwerking met de Protestantse Gemeente Delft: gezamenlijke vieringen, gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw enzovoorts. Nu voeren beide kerken zogeheten ‘geloofsgesprekken’ over belangrijke thema’s rond geloofsbeleving en kerkzijn. Om te kijken of de weg vrij is om ook hier in Delft één Protestantse Gemeente te worden. Samen één, samen sterk. Na het eerste geloofsgesprek op 18 februari, volgt een tweede op 18 maart, 19.45 uur in de Nieuwe Kerk op de Markt.