Samen bidden voor vrede

11-07-2024

Na de aanval van Hamas op Israël kwamen gemeenteleden uit wijkgemeente Vierhoven enkele keren bij elkaar met vertegenwoordigers vanuit de Sultan Ahmetmoskee, de Open Joodse Gemeenschap, de Adelbertkerk en het Apostolisch Genootschap. Eerste inzet was het organiseren van een eenmalige interreligieuze gebedsviering, totdat we ons realiseerden dat er op zoveel plaatsen in de wereld conflicten zijn.

Na enkele vergaderingen hebben we besloten dat we graag vier keer per jaar een interreligieuze gebedsbijeenkomst voor de vrede willen organiseren. Steeds te gast bij één van de deelnemende gemeenschappen, steeds in de stijl van die gemeenschap. De avond bestaat uit een korte gebedsviering met na afloop ruimte voor koffie en ontmoeting, waarbij ook ruimte is om een thema te bespreken of aandacht te besteden aan één concreet conflict. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdagavond 4 september, 20.00 uur in de Vierhovenkerk.
Meer informatie bij ds. Barry Kriekaard (E: kriekaard@vierhoven-delft.nl)