René Strengholt bevestigd als stadspredikant

2022-05-05

Al jaren is René Strengholt het bekende gezicht naar buiten van de Protestantse Gemeente Delft. Veel mensen kennen hem van onder andere de zoekdiensten, Lichtjes voor Delft, de Stadsgesprekken en ontmoetingen tijdens Monumentendag, in de Jessehof of De Wending. Begonnen als evangelist en later missionair werker wordt René nu zondag 8 mei bevestigd als stadspredikant. In die functie is hij ook verbonden aan CityKerk, een open vorm van kerk-zijn, met een breed aanbod aan inspirerende activiteiten, in het hart van de stad. De bevestigingsdienst van René is in de Nieuwe Kerk en begint om 15.30 uur. Welkom!