Protestantse Gemeente Delft wenst u…

Kerst en Oud & Nieuw vormen voor veel mensen een hoogtepunt van het jaar, waarvoor kosten nog moeite worden gespaard. Ook in het kerkelijk jaar is deze periode absoluut een ‘toptijd’: met veel vieringen, muziek en sfeer. Vieringen waarin we hopen, geloven en zingen dat – in de beeldspraak van het kerstfeest – het Licht gaat winnen van de Duisternis in deze wereld. Lang niet alle mensen kunnen dit met ons meezeggen. Omdat dit in hun persoonlijke leven niet zo blijkt. En in de wereld om ons heen al helemaal niet. Toch nodigen we u van harte uit iets van ons optimisme te komen proeven en ervaren in een van de vele vieringen deze weken. Misschien raakt het u…! En ook in het nieuwe jaar willen we er voor u zijn. Met momenten van gesprek, contact en gezelligheid.

De Protestantse Gemeente Delft wenst u daarom gezegende feestdagen en vrede & alle goeds voor 2019. Graag tot ziens rond de feestdagen of in het nieuwe jaar bij één van onze vele vieringen en activiteiten!