Poezie met Hemelvaart

2019-05-30

Poëziedienst op Hemelvaartsdag in de Hofkerk

In vele kerken van de Protestantse Gemeente Delft is er op Hemelvaartsdag (30 mei) ‘s ochtends een kerkdienst. Sommige diensten hebben een iets andere vorm dan gebruikelijk. Zo is er in de Hofkerk (Cort van der Lindenstraat) een ‘poëziedienst’. Naast Bijbelteksten, liederen en gebeden worden er gedichten gelezen, die door gemeenteleden zijn aangedragen. Het thema van deze dienst is ‘Houvast’. Hemelvaart lijkt een afscheid, zoals we dat allemaal kennen: een goede vriend (Jezus) vertrekt voor altijd. Maar het verhaal van Hemelvaart is juist dat er tóch een onverbrekelijke band blijft bestaan. De gedichten sluiten bij dit thema aan. Benieuwd? Dan moet u wel vroeg op, want deze dienst begint om 09.30 uur! Zie voor alle kerkdiensten op Hemelvaartsdag: www.pgdelft.nl.