Nieuw seizoen ‘zoekdiensten’ van start

2021-09-04

Op zondag 5 september start de Protestantse Gemeente Delft een nieuw seizoen ‘zoekdiensten’. Dit zijn laagdrempelige kerkdiensten voor mensen die niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan, maar nog wel zoeken. Ze zijn elke eerste zondag van de maand, in de Nieuwe Kerk. Dit seizoen staat onder andere het Onze Vader centraal, het gebed dat Jezus ons heeft leren bidden. Dit keer gaat het over het zinnetje: ‘breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad’. Zo vaak wil je het goed doen, zo vaak lukt het niet … en dan? In de zoekdienst wordt dit thema uitgediept in liederen, momenten van stilte, onderling gesprek, een Bijbellezing en een overdenking. Onder leiding van stadspastor René Strengholt. Iedereen is welkom in de Nieuwe Kerk vanaf 14.30 uur voor koffie en broodje; om 14.45 uur begint de zoekdienst.