Luister… het verhaal gaat

2019-12-10

11 december Bethlehemkerk

De twee koren van de Protestantse Gemeente Delft (‘Met Hart en Stem’ en het Hervormd Kerkkoor Delft) bundelen sinds enkele jaren hun krachten en stemgeluid in een prachtig kerstoratorium. Dit jaar onder de titel ‘Liefde – Licht – Leven!’. Koorzang, muziek, solisten en gesproken teksten wisselen elkaar af in het verhaal over God die Zijn Zoon als mens naar de aarde stuurde, om mens met ons te zijn. Uniek dit jaar is dat er niet gekozen is voor een bestaand oratorium, maar dat deze uitvoering eigenhandig is samengesteld. Kom luisteren op woensdag 11 december in de Bethlehemkerk (Floresstraat). Aanvang 19.30 uur. Na uitvoering en pauze is er ruimschoots gelegenheid om samen de vertrouwde kerstliederen te zingen. Welkom!