Lichtjes voor Delft: ‘vele lichtjes, één vlam’

01-11-2023

Lichtjes voor Delft op de eerste zondag van november is een Delftse traditie geworden. Om 14.30 uur kunnen Delftenaren op de Markt hun overleden dierbaren gedenken door een kaarsje aan te steken en een naam of gedachte op een schilderdoek te schrijven.

De eerste kaars wordt aangestoken door Jelle Stap, voorzitter van de Studentenraad van TU Delft. Om 15.00 uur is er een korte viering in de Nieuwe Kerk: ‘De tijd stond stil.’ Met muziek, overdenking, Bijbeltekst, gedicht en ruimte voor stilte en gebed. Deze wordt geleid door ds. Taco Smit van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Hij vindt Lichtjes voor Delft een waardevol moment om het eigen verdriet te delen in verbondenheid met anderen: vele lichtjes, één vlam. Deze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten voorzien in een behoefte: stilstaan bij een dierbare die je niet wil vergeten. Voor en na de viering is er in de Nieuwe Kerk gelegenheid voor een kopje koffie of thee. ‘Lichtjes voor Delft’ wordt ondersteund door de Protestantse Gemeente Delft, CityKerk, Stadsklooster, Jessehof, Raad van Kerken, MoTiv, en Hospice & Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.