Kerkzijn in tijden van corona

De maatregelen rond het beperken van het coronavirus worden in heel Nederland langzamerhand versoepeld. Dit betekent dat kerkdiensten in verschillende vormen weer zijn toegestaan en dat ook activiteiten met meerdere mensen weer kunnen worden georganiseerd.

De Protestantse Gemeente Delft doet er alles aan om kerkdiensten en activiteiten – binnen de regels en met inachtneming van alle gezondheidsrisico’s – weer op te starten en het Woord en de lofzang weer te laten klinken.

Houd daarom altijd de informatievoorziening van uw eigen kerkelijke gemeenschap of van het kerkgebouw in uw buurt in de gaten om te weten welke mogelijkheden er geboden worden.