Hoe kun je iets voor de stad betekenen?

2021-10-04

Op verschillende manieren wil de Protestantse Gemeente Delft van betekenis zijn voor de stad Delft en haar inwoners. In de binnenstad rond de twee monumentale kerken, maar vooral ook in de wijken buiten het centrum, rond de buurtkerken. Hoe geef je die ambitie vorm? Hoe geef je handen en voeten aan wat er nodig is? Wat doe je als kerk zelf en wat doe je samen met andere maatschappelijke initiatieven? Daarover denken diverse betrokkenen uit de Protestantse Gemeente Delft na op zaterdag 9 oktober. In 3 workshops vertellen mensen ‘uit het veld’ welke mogelijkheden zij hiervoor zien: stadspastor van de Protestantse Gemeente Delft René Strengholt, diaken Melchior Kerklaan van het Rooms-katholiek Stadsdiakonaat en ds. Fred van Helden van de Raad van Kerken Delft. Een ochtend om geïnspireerd te raken en daarna ‘aan het werk’ te gaan.