Hoe is Delft een ‘verbonden stad’?

2021-09-18

Hoe zorgen we dat iedere stadsgenoot erbij hoort? Of anders gezegd: hoe kunnen we een ‘verbonden stad’ zijn? Daarover denkt (voormalig) Denker des Vaderlands Marli Huijer na tijdens de 5e Hugo de Groot-lezing op donderdag 23 september in de Nieuwe Kerk. De lezing, de presentaties en de ontmoetingen eromheen vormen een inspiratiebron voor iedereen die wil bijdragen aan verbinding in onze mooie stad. De Hugo de Groot-lezing is een initiatief van TOPDelft, Delftse Bruggen, de gemeente Delft en de Raad van Kerken, een samenwerkingsverband waaraan ook de Protestantse Gemeente Delft deelneemt. Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur voor koffie, thee en ontmoeting. De lezing begint om 20.00 uur. Wel graag van tevoren aanmelden via e-mail (E: aanmelding-hugodegroot@Delft.nl). Voor meer informatie: www.hugodegrootlezing.nl.