Het geloof in Pasen

Paasfeest is het grootste en meest belangrijke christelijke feest. Bij dit feest staat centraal dat Jezus weliswaar is gestorven, maar – wonder boven wonder – niet dood is gebléven. Dat heeft betekenis tot op de dag van vandaag. Het betekent dat we mogen hopen en geloven dat de dood niet het laatste woord heeft, dat het leven altijd vérder gaat, dat na iedere tegenslag een nieuw leven met nieuwe kansen mogelijk is. De Protestantse Gemeente Delft wenst u toe dat u deze dagen iets van dit optimisme mogen ervaren. Een gezegend Paasfeest!