Hart voor nieuwe Delftse wijken

Als er vroeger een nieuwbouwwijk gebouwd werd, waren de kerken er als de kippen bij om er ook een kerkgebouw neer te zetten, liefst van verschillende kerkelijke smaken. Tegenwoordig gebeurt dit niet of nauwelijks meer, terwijl er rondom Delft een groot aantal nieuwe wijken en buurten ontstaan, met onder andere veel jonge gezinnen: Rijswijk-Buiten, Harnaschpolder, Den Hoorn. Om elkaar als christenen in deze wijken tóch te herkennen en te ontmoeten is er vanuit de Protestantse Gemeente Delft een initiatief gestart onder de naam ‘Hart voor de Wijk’. Met een algemene Whatsapp-groep, gebedswandelingen en koffie-ochtenden hoopt men de onderlinge band op te bouwen en andere gelovigen te bereiken. Wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met ds. Fred van Helden van de nabijgelegen wijkgemeente Hof van Delft (06-30221990 of favanhelden@gmail.com).