Gebed van de week (17 juni 2020)

2020-06-17

Eeuwige God, barmhartige Vader,
U die ons leven kent en weet wat er in ons hart omgaat,
In de stilte van dit moment richt ik mij tot U
en bid dat U ons wilt verstaan, eenieder wilt begrijpen in de wisselvalligheid van ons leven.

Ik bid u dat ons tegemoet komt,
allen die hun hoop en vertrouwen op U richten.
Dat U niet onhoorbaar bent in het lawaai van ons bestaan,
niet afwezig bent als wij dringend bij U aankloppen.

Vergeet ons niet, in de angsten van deze tijd,
nu we hopen op verlossing en bevrijding.
Zoals wij U bidden voor allen die in de schaduw van een virus
gedoomd zijn in eenzaamheid en angst hun dagen te slijten,

U heeft zich in Jezus Christus getoond als een liefdevolle Vader,
die het werk van Uw handen nooit zult laten vallen.
Weest aanwezig op onze levenstocht zoals Maria, haar Zoon
Is blijven volgen tot op het kruis van Golgotha.

Wees als een moeder voor ons als wij beschutting bij U zoeken
en bidden met woorden van troost en heling:
Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer zij met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God
Bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

Dick Verbakel, pastoor van de R.K.-parochie Delft