Gebed van de Week (15 mei 2020)

2020-05-15

Trouwe vader in de hemel, pappa.

Het gaat nu al zo lang en zo vaak over corona.

En we weten niet hoe lang het nog gaat duren.

Waar bent u, waar zien we Uw hand, waar kunnen we boodschapper zijn van Uw liefde en trouw?

Geef ons wijsheid Heer.

 Enerzijds geeft u concrete handreikingen hoe het Israël in het Oude Testament zorgvuldig moest omgaan met besmettelijke ziekten.

Anderzijds doorbrak u Here Jezus alle regels en wetten op dit gebied door melaatsen aan te raken. 

 Zie ons aan als we, geknield voor u, onze eigen zwakheid, angsten en zorgen met u delen en antwoord ons. Geef dat we uw zachte stem en stille fluistering verstaan en ernaar handelen.

In Jezus Christus naam vragen we U dit.

Amen

Mark van Houten

(voorzitter oudstenraad van EG Morgenstond)