Gebed van de week (12 juni 2020)

2020-06-15

Gebed in corona-tijd

Barmhartige God en Vader, schepper van hemel en aarde,
Uw Naam prijzen wij, U loven wij.
Niets kan ons scheiden van uw liefde
die wij ontvangen hebben in en door Jezus Christus uw Zoon.
Weerloos waagde onze Heer zich in het leven en Hij overwon.

Virussen van ziekte en verderf, corona en racisme, haat en jaloezie
onzichtbare krachten die om zich heen grijpen
Heer, dat ze ons niet in hun macht krijgen en ons leven bepalen.

Want niet ‘corona’ behoren wij toe, maar U.
Niet pijn en verdriet bepalen de richting, maar uw ontferming
Niet de teleurstelling en het vergeefse heersen over ons
maar U die ons verlangen hebt vervuld.

Iedere dag willen wij U begroeten, U danken en bidden.
Danken vanwege al uw zegeningen en grote daden.
Bidden vanwege al het onvolkomene.
Zoveel dat afbreekt en stuk maakt,
dat zich hoog verheft en breed maakt
dat er over heen walst en platdrukt.
Overal het brullen van de beesten
en het getwitter van de geesten
die menen te heersen over leven en dood
en verdeeldheid brengen tussen mensen.

Heer wek in ons de zachtheid, doe ons ijveren voor verbinding.
Dat wij Uw Naam niet verloochenen door wat wij doen en laten.

 

Naast het kind op de schouders, het kind in de mijnen
Naast het water vol vrolijke kikkers, het water met olie bedekt
Naast het kleurrijke samenleven, de racistische heerschappij
Naast het onbezorgde leven, het angstaanjagende virus.

Heer wek in ons de zachtheid, doe ons ijveren voor verbinding.
Dat wij Uw Naam niet verloochenen door wat wij doen en laten.

Naast het verliefde stel, de treurige rouwstoet van maximaal dertig
Naast de verbouwde kamer, de verbouwde verhoudingen
Naast het secure en nauwlettende, het achteloze en nonchalante
Naast het geborgene, het te kijk gezette.

Heer wek in ons de zachtheid, doe ons ijveren voor verbinding.
Dat wij Uw Naam niet verloochenen door wat wij doen en laten.

Amen

Ds. Marco Visser, predikant Protestantse Gemeente Delft