Gebed van de week (1)

2020-04-01

Eeuwige God,

De wereldwijde epidemie confronteert ons met onze kwetsbaarheid en maakt ons onzeker.

Juist in deze tijd wenden wij ons tot U en vragen U ons te helpen de rust in ons land te bewaren. Geef wijsheid en kracht aan hen die ons besturen en geef ons het vertrouwen dat zij handelen tot welzijn van alle mensen in hun poging de gevolgen voor allen zo veel mogelijk te beperken.

Zegen allen die door deze crisis worden geraakt.

Zegen hen die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg in ons land, dat zij met liefde en toewijding hun werk kunnen doen nu zij zo zwaar onder druk staan.

Zegen hen die hun verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van deze epidemie en geef ons voldoende vertrouwen in wetenschappelijke ontwikkelingen. Zegen het werk van wetenschappers opdat hun werk en onderzoek mag bijdragen aan een wereld die voor allen leefbaar is en blijft.

Zegen hen die ziek zijn, in het bijzonder allen die besmet zijn met het coronavirus en allen die zich vanwege hun zwakke gezondheid meer dan anderen zorgen maken. Wil in de mensen om hen heen uw liefdevolle zorg voor mensen laten blijken.

Zegen ons allen, Heer, onze God, en help ons de rust te bewaren, help ons meer dan anders naar elkaar om te zien en verantwoordelijkheid te dragen niet alleen voor ons eigen welzijn, maar het welzijn van alle mensen die U aan ons toevertrouwt.

Dat alles vragen wij U, omwille van Jezus Christus uw Zoon, die bovenal de zieken nabij was in de kracht van uw Geest. Amen.