‘Financieel vasten’?

Over 7 weken of ongeveer 40 dagen is het Pasen. Deze 7 weken of 40 dagen is voor alle kerken in alle eeuwen altijd een belangrijke tijd geweest. In die tijd bereid je je voor op de dag van Goede Vrijdag (waarop we gedenken dat Jezus is gestorven) en op Pasen (waarop we vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan). Die voorbereiding bestond onder andere uit vasten, het niet of minder eten en drinken, om je zo geconcentreerd te kunnen bezinnen op het leven, op God en je medemensen. Tegenwoordig is er meer sprake van ‘financieel vasten’. Nog steeds ontzeggen christenen in deze tijd zich verschillende luxe dingen, zoals alcohol of gebak. Of ze doen geen aankopen. Het geld dat ze hiermee besparen wordt gegeven aan een goed doel. In de Protestantse Gemeente Delft wordt dit de ‘Bezinningsactie’ genoemd. Het geld dat in deze weken zo bijeen gespaard wordt, wordt onder andere besteed aan een wekelijkse buurtclub voor kinderen uit de Voorhof en aan een Delfts opvanghuis voor tienermoeders. Deze Bezinningsactie start met een gezamenlijke kerkdienst op zondag 10 maart om 15.00 uur in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat). Welkom!