Een traditie: herdenken van overledenen

2019-10-30

3 november gedachtenis

Allerheiligen en Allerzielen – twee woorden uit de katholieke traditie. Allerheiligen valt altijd op 1 november, Allerzielen de dag erna. In de katholieke traditie is het de gewoonte om heiligen te eren op hun naam- of sterfdag (Sint Nicolaas op 5 december, Sint Fransiscus op 4 oktober). Maar er waren meer heiligen dan dagen in het jaar. Dus kwam er een ‘verzameldag’ voor alle heiligen: Allerheiligen. De dag erna (Allerzielen) wordt iedereen herdacht die afgelopen jaar is overleden. Een deel van de veelkleurige en veelzijdige Protestantse Gemeente Delft heeft dit stukje uit de katholieke traditie overgenomen en gedenkt gemeenteleden die zijn overleden op zondag 3 november. Een ander deel van de Protestantse Gemeente Delft volgt een andere traditie en gedenkt hun overleden gemeenteleden op de zondag vóór dat de Adventstijd begint, de zogeheten Eeuwigheidszondag, nu 24 november.