Een stil begin

2023-02-22

Na het uitbundige carnaval volgt Aswoensdag. Dit is het begin van 40 dagen bezinning en inkeer, vaak gecombineerd met een vorm van vasten. Zo leven christenen naar het feest van Pasen toe. De Protestantse Gemeente Delft houdt deze dag (22 februari) een Aswoensdagviering, om 19.30 uur in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat). Bezoekers krijgen met as een kruisje op hun voorhoofd gezet. Meestal wordt hier iets bij gezegd als: ‘Stof ben je en tot stof zul je wederkeren’. Of: ‘Bekeer u en geloof in het Evangelie’. Dit kleine ritueel is een uiting van schuldbesef en vormt een voorbereiding op Goede Vrijdag (Jezus stierf voor onze zonden) en Pasen (Jezus overwon de dood).