Een Paasgroet als ‘hart onder de riem’

vóór Palmzondag

Al jaren sturen leden van de Protestantse Gemeente Delft (net als elders in Nederland) een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. Dit gebeurt eenvoudig, in de vorm van kaartjes die na de kerkdiensten in de verschillende kerken worden uitgedeeld. Vanwege de privacy van de gedetineerden gebeurt dit bovendien anoniem. Niettemin wordt het door gedetineerden zeer gewaardeerd als ze een kaartje krijgen, met eventueel een persoonlijke boodschap. Het wordt ervaren als een bemoedigend gebaar en als een teken van meeleven vanuit de wereld buiten de gevangenismuren. Het blijkt elk jaar een feestelijke gebeurtenis te zijn als met Pasen de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het thema van de Paasgroet dit jaar is: ‘Een nieuw begin’. Er worden nu bovendien kaarten gestuurd als ‘hart onder de riem’ naar mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd.