Een kaarsje voor wie je mist…

2021-11-03

Het is intussen een bekende traditie: Lichtjes voor Delft in november, georganiseerd door onder andere de Protestantse Gemeente Delft. Stadsgenoten die iemand hebben verloren, worden uitgenodigd een kaarsje aan te steken en een naam of een gedachte op een groot doek te schrijven. Zo kunnen geliefden worden herdacht, om niet vergeten te worden. Dit jaar is Lichtjes voor Delft op zondag 7 november om 14.00 uur op de Markt bij de Nieuwe Kerk. Het thema is ‘Samen blijven’. Het eerste kaarsje wordt aangestoken door Hans Rosier en Hans Breugem van Stichting Hospice en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft. Om 14.30 uur begint er een korte viering in de Nieuwe Kerk met muziek, een overdenking, een Bijbeltekst en ruimte voor stilte en gebed. Deze dienst wordt geleid door Melchior Kerklaan, diaken van de Sint Ursulaparochie. Wie verdriet heeft, iemand mist en wil herdenken, is van harte uitgenodigd.