Denktank ouderenwerk opgestart

Drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Delft (PGD) verenigen zich in een denktank rond het ouderenwerk in ons mooie Delft. Sinds het najaar van 2018 heeft de PGD een ouderennetwerker, Arianne Lodder. Zij heeft de afgelopen maanden in kaart gebracht wat er voor de ouderen in onze stad – een kwetsbare doelgroep waarbinnen ook veel eenzaamheid is – bestaat aan (sociale) activiteiten en initiatieven. Niet alleen vanuit de kerken, ook vanuit de gemeente Delft, zorginstellingen en andere organisaties. De volgende uitdaging is om te kijken hoe al deze verschillende activiteiten en initiatieven elkaar kunnen versterken. Hoe kunnen organisaties en kerken elkaar beter vinden en hoe kunnen we ouderen in en buiten de kerk nog beter helpen met dit uitgebreide netwerk? Over die vragen buigt zich nu een denktank voor in eerste instantie de drie genoemde wijkgemeenten. Wil je meedenken in deze denktank? Neem dan contact op met de ouderennetwerker Arianne Lodder (E. ariannelodder.kw@gmail.com).