De zegen van Pasen

2021-04-04

Met Pasen vieren christenen dat de geslotenheid van een graf niet definitief is. Dat er altijd reden is om te hopen, te vertrouwen, moed te hebben, lief te hebben en te geloven in de mogelijkheden van een nieuw leven.

Omdat Jezus dit ons heeft voorgedaan.

In deze gesloten tijden wenst de Protestantse Gemeente Delft iedereen deze inspiratie, dit licht, deze zegen van Pasen toe.