Bidden voor geloofsgenoten elders

2020-01-28

Overal op de wereld vindt en vond er vervolging van grote groepen mensen plaats. Vaak op grond van een andere religie. Ook christenen zijn hier in toenemende mate slachtoffer van, met name in enkele Aziatische en Afrikaanse landen. De internationale christelijke organisatie Open Doors geeft steun aan christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt of waar het christendom verboden/niet geaccepteerd is. Binnen de Protestantse Gemeente Delft is er een gebedsgroep die elke tweede dinsdag van de maand samenkomt om voor het wereldwijde, ondersteunende werk van Open Doors te bidden, evenals voor de geloofsgenoten die onder vervolging of verdrukking te lijden hebben. De eerstvolgende keer is dinsdag 11 februari, van 13.30–15.00 uur in de Bethlehemkerk (Floresstraat). Welkom om mee te bidden! Voor meer informatie, zie ook www.opendoors.nl.