Bach zingt van vertrouwen

In de wintermaanden organiseert de Protestantse Gemeente Delft elke maand een Bach Cantate Vesper. Dit is een kort avondgebed (vesper), waarin een van de cantates van Bach centraal staat. Deze componist componeerde voor elke zondag van het jaar een of meer cantates. Op 4 november klinkt de cantate ‘Wohl dem, der sich auf seinen Gott (recht kindlich kann verlassen!)’. ‘Gelukkig de mens die zich als een kind aan God kan toevertrouwen!’ (BWV 139). Het gaat over de innige relatie tussen God en mens en sluit af met het slotkoraal: ‘God is mijn schild, mijn hulp, mijn raad: gelukkig wie God als vriend heeft’. Het Oude Kerk Bach-ensemble en het Oude Kerk Bach-koor worden geleid door Mark Tempelaars. Organist is Francesca Ajossa. Met Charlotte Houberg als sopraan, Jan Kullmann alt en Joost van der Linden tenor. Voorganger is mw. ds. Tina Geels. De cantatevesper begint weer om 19.00 uur, Oude Kerk.