Bach zingt tussen geloof en twijfel

In het ‘winterseizoen’ organiseert de Protestantse Gemeente Delft elke maand een Bach Cantate Vesper. Dit is een kort avondgebed (vesper), waarin een van de cantates van Bach centraal staat. Deze componist componeerde voor elke zondag van het jaar een of meer cantates. Op 21 oktober klinkt de cantate ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben’ (Ik geloof, lieve Heer, kom mijn ongeloof te hulp – BWV 109). De cantate gaat over het innerlijk conflict van de weifelachtige gelovige. Twijfel en ongeloof overheersen in het eerste gedeelte, dat rommelig en rafelig overkomt. De zekerheid en godsvertrouwen in het tweede deel klinken stralend en galant. De cantate wordt uitgevoerd door het ‘Oude Kerk Bach-ensemble’ en het ‘Oude Kerk Bach-koor’ onder leiding van Mark Tempelaars. Alt is Aleksan Chobanov, tenor Joost van der Linden, organist Bas de Vroome. Voorganger is (RK-)diaken Jan Lamberts. Oude Kerk, aanvang 19.00 uur.