‘Afhankelijkheid vieren’ met Dankdag

2019-10-30

6 november Dankdag voor Gewas en Arbeid

Vroeger was er voor veel gebeurtenissen in Nederland een dank- of biddag. Kerken en christenen baden dan gezamenlijk voor een voorspoedig verloop van bijvoorbeeld een oorlog, voor vrede, tegen watersnood en meer. Uit deze traditie zijn in de protestantse kerken nog 2 dagen overgebleven: de Biddag voor Gewas en Arbeid (eerste woensdag in maart) en de Dankdag voor Gewas en Arbeid (eerste woensdag in november). Dit jaar valt de Dankdag op woensdag 6 november. In veel kerken is er dan een dienst. Op sommige plekken in Nederland is het een ‘echte feestdag’ en zijn scholen en winkels gesloten. Op deze dagen bidden of danken christenen God voor alles wat groeit en bloeit (gewas, oogst), en voor wat we krijgen aan dagelijks levensonderhoud (voeding, inkomen). Het is een dag waarop we vooral beseffen hoe afhankelijk we als mens zijn van wat de natuur (God) ons geeft. Benieuwd naar de kerkdiensten (ook speciaal voor kinderen!) op Dankdag? Kijk dan op www.pgdelft.nl.